Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki w okresie od 01.09.2016 rok do 31.08.2019 rok uczestniczyło w realizacji projektu pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)” (numer projektu 2016-1-PL01-KA202-026279) finansowanego ze środków pomocowych Programu Erasmus+.

więcej »

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki: dr Stanisław Pietruszko, Kamil Kulma w dniu 14.06.2019 roku uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację projektu „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)”.

więcej »

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, zgodnie z założeniami projektu pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)”, w dniu 4 kwietnia 2019 r. przeprowadzili w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym wydarzenie upowszechniające rezultaty prac intelektualnych wypracowanych w projekcie.

więcej »

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki weszło w skład konsorcjum realizującego projekt pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)” (numer projektu 2016-1-PL01-KA202-026279) finansowanego ze środków pomocowych Programu Erasmus+.

więcej »
25 paź 2015

PTPV na RENEXPO 2015

Podczas odbywających się w Warszawie w dniach 22 – 24 września 2015 Międzynarodowych Targów RENEXPO 2015 Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki zorganizowało we współpracy z firmą REECO IV Forum PV oraz V Międzynarodową Konferencję „Fotowoltaika w Polsce”.

więcej »

W tym roku Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki ponownie było obecne na RenEXPO 2014 w Warszawie. Braliśmy udział w 2-gim Forum PV oraz byliśmy organizatorami 4-tej Konferencji: Fotowoltaika w Polsce.

więcej »