Wydarzenie upowszechniające rezultaty prac intelektualnych wypracowanych w ramach projektu pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)”.

08 kwietnia 2019

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, zgodnie z założeniami projektu pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)”, w dniu 4 kwietnia 2019 r. przeprowadzili w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym wydarzenie upowszechniające rezultaty prac intelektualnych wypracowanych w projekcie.

W wydarzeniu wzięło udział 32 uczestników, przedstawicieli firm powiązanych z OZE, osoby prowadzące zajęcia oraz zainteresowane prowadzeniem zajęć na szkoleniach dla przyszłych monterów instalacji PV.

Celem wydarzenia była popularyzacja i promocja projektu i jego wyników. W trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznali się i przetestowali w praktyce przygotowane w projekcie produktów. W trakcie zapoznawania się z rezultatami projektu, uczestnicy zgłaszali uwagi i spostrzeżenia, które miały na celu doskonalenie prezentowanych produktów.

Przedmiotem dyskusji i oceny były następujące rezultaty:

  1. Opisu/standardu kompetencji zawodowych trenera PV.
  2. Modułowego programu kształcenia dla trenera PV z odniesieniem się do wymagań ECVET.
  3. Zestawu pakietów edukacyjnych wspomagających na szkoleniach stacjonarnych doskonalenie kompetencji trenerów PV.
  4. Obudowy elearningowej dla treści kształcenia, które trenerzy PV mogliby samodzielnie uzupełnić.
  5. Zestawu testów do diagnozowania luk kompetencyjnych trenerów PV umożliwiających z jednej strony uwzględnienie posiadanej wiedzy, umiejętności przez potencjalnego uczestnika szkolenia a z drugiej strony – indywidualizację jego procesu uczenia się.
  6. Modelu certyfikacji środowiskowej trenera PV z uwzględnieniem wymagań normy EN ISO 17024:2012 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób.

Print Friendly

Komentarze zamknięte.