Konferencja podsumowująca projekt pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)”, Radom 14.06.2019.

17 czerwca 2019

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki: dr Stanisław Pietruszko, Kamil Kulma w dniu 14.06.2019 roku uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację projektu „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)”.

Celem konferencji było zaprezentowanie potencjalnym odbiorcom rezultatów projektu w tym:

  1. Pogłębionej diagnozy wymagań kompetencyjnych dla trenera prowadzącego szkolenie teoretyczne i praktyczne w dziedzinie fotowoltaiki (trener PV) oraz wypracowanie wspólnej metodologii opracowania opisu/standardu kompetencji zawodowych dla trenera PV.
  2. Opisu/standardu kompetencji zawodowych trenera PV.
  3. Modułowego programu kształcenia dla trenera PV z odniesieniem się do wymagań ECVET.
  4. Zestawu pakietów edukacyjnych wspomagających na szkoleniach stacjonarnych doskonalenie kompetencji trenerów PV.
  5. Obudowy elearningowej dla treści kształcenia, które trenerzy PV mogliby samodzielnie uzupełnić.
  6. Zestawu testów do diagnozowania luk kompetencyjnych trenerów PV umożliwiających z jednej strony uwzględnienie posiadanej wiedzy, umiejętności przez potencjalnego uczestnika szkolenia a z drugiej strony – indywidualizację jego procesu uczenia się.
  7. Modelu certyfikacji środowiskowej trenera PV z uwzględnieniem wymagań normy EN ISO 17024:2012 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób.
  8. Publikacji ukazującej dobre praktyki i rezultaty projektu.

 

Dr Stanisław Pietruszko, Kamil Kulma wygłosili referat, w którym zaprezentowali „Model certyfikacji środowiskowej trenera PV z uwzględnieniem wymagań normy EN ISO 17024:2012 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”.

W konferencji wzięło udział ponad 190 uczestników.

 

Print Friendly

Komentarze zamknięte.