Zjednoczona branża PV mówi jednym głosem w DEO

08 kwietnia 2016
Dział: Aktualności

W efekcie zawiązania szerokiego porozumienia firm oraz organizacji z branży PV na spotkaniu w Departamencie Energii Odnawialnej 04 kwietnia 2016 r. pojawiła się po raz pierwszy tak szeroka reprezentacja branży.
Na podstawie wymiany poglądów z Dyrektorem Departamentu panem Andrzejem Kaźmierskim odniesiono wrażenie, że Ministerstwo jest otwarte na dialog z branżą. Z dużym zrozumieniem przyjmowane były postulaty w sprawach technicznych i naprawczych ustawy, z kolei punktem sporu zapewne będzie finalny kształt systemu wsparcia.
Bardzo pozytywną informacją jest zapowiedź Ministerstwa w zakresie:
rozszerzenia definicji prosumenta o każdego konsumenta energii,
definicja mini źródła energii odnawialnej,
wyeliminowanie kwartalnego obowiązku sprawozdawczego dla prosumentów
rozważenie wprowadzenie trybu odwoławczego w przypadku opieszałości OSD w przyłączeniu
mikroinstalacji.
Punktem sporu ze stroną rządową z pewnością pozostanie system wsparcia, w zakresie którego Porozumienie branży fotowoltaicznej w Polsce proponuje net- metering 1:1 oraz utrzymanie taryf gwarantowanych zgodnie z zapisami ustawy o OZE.
Z kolei wyjściową pozycją Ministerstwa jest net- metering w postaci:
1:0,7 dla instalacji do 7 kWp,
1:0,5 dla instalacji 7-40 kWp
1:0,35 dla instalacji z dotacją
W tym miejscu należy zaznaczyć, że bez projektu ustawy są to jedynie deklaracje i propozycje
Ministerstwa, które jednak jasno pokazują kierunek zmian

branzaPV

Reprezentanci Porozumienia Branży Fotowoltaicznej w Polsce (od lewej):

Bogdan Szymański (SBF-PV Polska); Dr Stanisław M. Pietruszko, Przewodniczący Reprezentantów Branży (PTPV); Jakub Charaszkiewicz (PSES); Mariusz Potocki (KIGEIT).

Jak komentują reprezentanci Porozumienia w momencie pojawiania się projektu nowelizacji ustawy i oficjalnych konsultacji czeka nas trudna batalia o system wsparcia dla fotowoltaiki tak, aby zachować ekonomiczne podstawy funkcjonowania branży. Z tego względu każda firma popierająca stanowisko Porozumienia proszona jest o przystąpienie do Porozumienia poprzez informację mailową do sekretarza Porozumienia pana Pawła Czaus pawel.czaus@pses.org.pl

Do pobrania:

Pismo do ME – Porozumienie branży PV

Print Friendly

Komentarze zamknięte.